MOTYWACJA PERSONELU I OCENY PRACOWNICZE

Systemy motywacyjne i ocena pracownika

Odpowiednio zmotywowany personel może przynieść większe korzyści dla przedsiębiorstwa niż wdrażanie innowacji technologicznych czy wyszukana strategia marketingowa. Dlatego sprawami kluczowymi dla menedżerów są:

Znajomość poziomu
zaangażowania personelu

Świadomość, które czynniki
są najlepszymi motywatorami
dla pracowników

Możliwość stałej, odpowiedniej stymulacji personelu

Motywowanie pracowników może się opierać na gratyfikacjach finansowych
i czynnikach pozafinansowych.

W ramach świadczeń motywacji personelu opracowujemy skuteczne systemy wynagradzania pracowników oraz systemy premiowania, w tym prowizyjnego, a także regulaminy świadczeń pozapłacowych. Spójny system motywacyjny przynosi korzyści zarówno pracodawcy jak i pracownikowi. Przekłada się na wyniki pracy i wiąże pracownika z firmą. Pracownikom daje poczucie, że pracodawca dba o ich rozwój, wykazujezainteresowanie i uznanie.

Oceny pracownicze

Jednym z elementów audytu personalnego są oceny pracownicze. Ich głównym celem jest kompleksowa ocena wyników pracy pracowników oraz ich postawy wobec organizacji i jej celów, a tym samym zgromadzenie informacji potrzebnych do podejmowania decyzji personalnych.

Pracownikom ocena pracownicza dostarcza informacji zwrotnej o ich pracy i sposobie funkcjonowania w przedsiębiorstwie oraz daje rekomendacje do ewentualnej zmiany postępowania. Każda ocena jest poprzedzona ścisłą konsultacją z klientem, mającą na celu dopasowanie procesu oceny do celów, jakie chce on osiągnąć w konkretnym przypadku. Tworzymy systemy oceny pracowniczej ściśle dostosowany do struktury i kultury danej organizacji. Szkolimy kadrę zarządzającą z tego narzędzia, aby wprowadzić go na stałe do kalendarza projektów.

Sprawdź INNE USŁUGI DLA PRACODAWCÓW

Rekrutacje
 

CZYTAJ WIĘCEJ

Leasing pracowników
 

CZYTAJ WIĘCEJ

Obsługa
kadrowo-płacowa

CZYTAJ WIĘCEJ

Redukcja zatrudnienia
i outplacement

CZYTAJ WIĘCEJ

Doradztwo i audyt
personalny

CZYTAJ WIĘCEJ