REDUKCJA ZATRUDNIENIA I OUTPLACEMENT

Redukcja zatrudnienia

Sytuacja gospodarcza, zmiana strategii przedsiębiorstwa i optymalizacja procesów wewnątrz firmy nierzadko skutkują koniecznością redukcji zatrudnienia. Sposób, w jaki zwolnienia zostaną przeprowadzone, wpływa na wizerunek przedsiębiorstwa jako pracodawcy w przyszłości. Smart-HR pomaga swoim Klientom przeprowadzić zwolnienia:

z zachowaniem
norm prawnych

przy uszanowaniu
norm etycznych

możliwie minimalizując
koszty

Działaniom tym służy m.in. outplacement pracowniczy, program wsparcia zwolnień grupowych
i indywidualnych, który realizujemy na zlecenie naszych Klientów.

Outplacement ma na celu pomoc osobom objętym redukcją zatrudnienia w znalezieniu nowego miejsca pracy
poprzez:

• szkolenia podnoszące umiejętności aktywnego poszukiwania pracy
• doradztwo zawodowe
• pomoc przy sporządzaniu aplikacji
• wsparcie bezpośrednie w poszukiwaniu pracy.

Optymalizacja zatrudnienia

Optymalizacja zatrudnienia polega na dostosowywaniu zasobów kadrowych do specyfiki danej firmy i potrzeb rynkowych. Dobrze przygotowany i odpowiednio zrealizowany proces racjonalizacji zasobów ludzkich, pozwoli na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa i obniżenie kosztów kadrowo-płacowych, a przez to wzrost efektywności i skuteczności prowadzonych działań.

Outplacement

Outplacement jest programem aktywizacji zawodowej osób, których umowa o pracę została rozwiązana z przyczyn zakłady pracy. Innymi słowy jest to system łagodnych zwolnień, który jest powiązany z programem wsparcia dla pracowników. Podstawowym założeniem „monitorowanych zwolnień” jest utrzymanie dobrych stosunków pomiędzy pracodawcą a zwalnianym pracownikiem, jak również zadbanie o właściwy przebieg
procesów redukcji etatów.

W powyższych sytuacjach Smart – HR oferuje:

  • kompleksową oraz zindywidualizowaną pomoc w zakresie znalezienia nowego miejsca pracy
  • kompleksową strategię i programy działania powiązane z procesem zmian
  • nastawienie na indywidualne potrzeby i oczekiwania uczestników
  • pełna opiekę merytoryczną, psychologiczną i komunikację
  • długofalowe wsparcie konsultantów i ekspertów dla pracodawcy oraz pracowników, które gwarantuje efektywne przeprowadzenie oraz zakończenie procesów
  • łagodzenie negatywnych emocji względem pracodawcy oraz wsparcie wizerunkowe w środowisku i otoczeniu.

Powyższe działania realizujemy przy ścisłej współpracy z zarządem danego przedsiębiorstwa oraz z działem HR, minimalizując straty oraz pomnażając korzyści pracodawcy oraz pracownika.

Sprawdź INNE USŁUGI DLA PRACODAWCÓW

Rekrutacje
 

CZYTAJ WIĘCEJ

Leasing pracowników
 

CZYTAJ WIĘCEJ

Obsługa
kadrowo-płacowa

CZYTAJ WIĘCEJ

Motywacje pracowników
i oceny pracownicze

CZYTAJ WIĘCEJ

Doradztwo i audyt
personalny

CZYTAJ WIĘCEJ