OUTPLACEMENT

Outplacement to udzielenie pomocy zwalnianym pracownikom w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej oraz opracowanie i wdrożenie działań prowadzących do podjęcia i utrzymania zatrudnienia. Wsparcie otrzymuje także kadra menedżerska i kierownicza oraz dział HR podejmujący trudne decyzje związane z przeprowadzeniem redukcji.

OUTPLACEMENT to:

Dostęp do warsztatów dla poszukujących pracy

i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe (w tym przekwalifikowanie).

Indywidualna ocena perspektyw zawodowych,

bazująca na wymogach kandydata, wykonana za pomocą najnowszych narzędzi HR.

Opieka psychologa – budowanie poczucia własnej wartości,

analiza atutów i słabości.

Indywidualne doradztwo zawodowe

Dodatkowe szkolenia i możliwości kształcenia zawodowego,

uwierzytelniające posiadane umiejętności i kwalifikacje.

Rozważenie możliwości zatrudnienia u jednego z naszych Partnerów,

analiza doświadczenia, motywacji i miejsca zamieszkania kandydata.

Praca tymczasowa

- zdobycie nowych doświadczeń i kwalifikacji.

Pomoc w przygotowaniu dokumentów rekrutacyjnych

(CV, list motywacyjny), przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych.

Outplacement dla kadry zarządzającej

(kierownicy wyższego szczebla, dyrektorzy) na zasadach indywidualnych.

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA OUTPLACEMENTU
Przejęcie odpowiedzialności i trudów związanych z procesem restrukturyzacji zatrudnienia,
Dostęp do ofert pracy w swojej branży na lokalnym rynku,
Dostęp do informacji dotyczących możliwości rozwoju zawodowego,
Zmniejszenie negatywnych emocji związanych z procesem zwalniania,
Wsparcie zespołów i ich przełożonych w budowaniu zaangażowania oraz motywacji do pracy,
Polepszenie wizerunku firmy w oczach lokalnej społeczności i kontrahentów.

Jeśli zainteresowała Cię ta oferta,
zadzwoń i umów się na spotkanie

SZYBKI KONTAKT

608 609 397

biuro@smart-hr.pl