10 praktycznych wskazówek jak napisać dobre CV

10 praktycznych wskazówek jak napisać dobre CV

Curriculum Vitae (łac. życiorys zawodowy) jest jednym z najważniejszych dokumentów aplikacyjnych, który powinien prezentować się bez zarzutu, zarówno pod względem treści, jak i formy. Jest bowiem wizytówką kandydata. Odpowiada za pierwsze wrażeniem, które daje szansę lub nie, na spotkanie indywidualne z pracodawcą.

Przygotowanie do rozmów rekrutacyjnych, w tym przygotowanie CV, dla wielu kandydatów jest niemałym wyzwaniem. Dlatego podpowiadamy: jak napisać dobre CV, co ująć, czego nie pominąć, o czym warto pamiętać. Przedstawiamy szablon CV i 10 praktycznych wskazówek, które warto zastosować, przy tworzeniu życiorysu.

1. Dostosowanie CV do stanowiska, na które aplikujemy
Przygotowując CV należy zadbać o wyróżnienie tych doświadczeń i umiejętności, które są adekwatne  do wybranego stanowiska. Powielanie i wysłanie tego samego CV,  może sprawiać wrażenie lekceważącego podejścia do rekrutacji i wprowadzać osobę rekrutującą w błąd.

2. Podkreślanie konkretnych umiejętności oraz ukończonych szkoleń i kursów
Wyróżnianie konkretnych umiejętności oraz ukończonych szkoleń i kursów, to duża zaleta dobrze przygotowanego CV. Warto wskazywać przede wszystkim na umiejętności przydatne w danej pracy. W przypadku np. znajomości języków obcych, należy konkretnie określać poziom ich znajomości, najlepiej udokumentowany certyfikatami. Przy opisywaniu ukończonych kursów i szkoleń, warto wymienić w pierwszej kolejności te, które mogą być przydatne na stanowisko, na jakie aplikujemy.

3. Zastosowanie odwróconej chronologii
Najczęściej w CV stosowana jest odwrócona chronologia zdarzeń. Powinniśmy zaczynać od opisu najnowszych, najbardziej aktualnych doświadczeń zawodowych. To samo tyczy się także rubryki poświęconej wykształceniu np. studia podyplomowe należy umieścić  przed tytułem magistra. Warto by odwrócona chronologia zastosowana w CV, była spójna z naszym wizerunkiem zawodowym w Internecie i opisami doświadczeń, jakie publikujemy w takich  portalach, jak: LinkedIn czy Goldenline.

4. Czytelny dokument
Przed wysłaniem aplikacji należy starannie sprawdzić, jak dokument jest wysyłany. Zwracając szczególną uwagę na tzw. literówki, błędy ortograficzne i stylistyczne. Kolejne ważne cechy czytelnego CV: to estetyka w układzie dokumentu, schludność i przejrzystość, a także spójność elementów tj. czcionka, interlinia itp.   Rekruterzy potrzebują prostych i czytelnych CV. Kreatywne życiorysy,
z nadmiarem ozdobników graficznych, często są przez osoby zajmujące rekrutacją odrzucane jako nieczytelne.

5. Załączenie zdjęcia
Z reguły nie jest ono wymagane, ale jeśli zamieszczone zostanie w CV, w sposób odpowiedni, zawsze zwraca większą uwagę i pozwala lepiej zapamiętać kandydata. Należy przy tym pamiętać, aby znajdowało się ono w prawym górnym rogu życiorysu, i by prezentowało kompetentnego kandydata, z jego aktualnym wyglądem. Zdjęcia zamieszczane w CV powinny mieć charakter formalny i elegancki. Odpowiedni strój, fryzura, forma zdjęcia tworzą pierwsze wrażeniem, które daje szansę lub nie, na spotkanie indywidualne z pracodawcą. Niedopuszczalne są luźne, przypadkowe zdjęcia np. z wakacji czy tzw. selfie

6. Zainteresowania i hobby
Tworząc CV nie powinno się lekceważyć tej rubryki. Pozostawienie pustej lub ogólnikowej odpowiedzi ( np. książki, sport, muzyka), nie jest dobrym rozwiązaniem. Rubrykę można np. rozszerzyć o konkretny zakres książek, które czytamy, a sport o dyscypliny,  którymi się najbardziej się interesujemy.  Pracodawca zawsze bardziej zwróci uwagę na osoby z pasjami i różnorodnymi zainteresowaniami.

7. Poprawność danych teleadresowych
Podstawowe dane osobowe powinny być takie, jak w dowodzie osobistym ( nie używając pseudonimów, zdrobnień lub innych imion). Bardzo ważna kwestia w rekrutacji to możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego z kandydatem.
Dlatego należy pamiętać,  by numer telefonu był aktualny i bezbłędny, a adres e-mail złożony z pełnego imienia i nazwiska.

8. Klauzula o ochronie danych osobowych
Klauzula o ochronie danych osobowych to bardzo istotna informacja zawarta w CV. Brak klauzuli może spowodować,  że nasze CV stanie się bezużyteczne, bez możliwości udziału w dalszym procesie rekrutacyjnym.  Klauzula o ochronie danych osobowych powinna być zamieszczona na końcu dokumentu: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV przez SMART-HR z siedzibą w Katowicach, do celów związanych z procesem rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000). Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych potencjalnym pracodawcom oraz innym podmiotom związanym z procesami rekrutacyjnymi. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych i ich poprawiania.”.

9. Format pliku oraz jego nazwa
Profesjonalne nazwy pliku wysłanego CV powinny zawierać imię i nazwisko kandydata, a także nazwę firmy do której wysyła podanie. Plik CV powinien być zapisywane w formacie pdf. ze względu na różnorodność programów tekstowych. Tylko wtedy mamy gwarancje ze pracodawca odczyta CV, w takiej formie jakiej zostało wysłane.

10. Długość CV
Według błędnie przyjętego standardu, CV nie powinno być dłuższe niż jedna strona A4. Przez co kandydaci często dokonują niepotrzebnych zabiegów, aby skrócić swoje CV. To jak długie jest CV, zależne jest od:  profilu firmy do której aplikujemy, naszego doświadczenia zawodowego oraz wykształcenia.

Jeśli chcesz zwiększyć swoje szanse na znalezienie pracy ZOSTAW CV. Doradcy personalni SMART-HR skontaktują się z Tobą, by przedstawić oferty pracy, najlepiej dostosowane do Twojego profilu zawodowego.

Zobacz także: JAK NAPISAĆ LIST MOTYWACYJNY